خدمات مشاوره در حوزه امور سازمانی و مدیریتی جهت پروژه نورد گرم 2 فولاد مبارکه

کارفرما: ثبت و تدوین درس آموخته های پروژه پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس

وضعیت: خاتمه یافته

  • خدمات مشاوره در حوزه امور سازمانی و مدیریتی جهت پروژه نورد گرم 2 فولاد مبارکه