• اینترنت اشیا

    شرکت مهندسی توسعه ارتباطات نوین آویژه با همکاری شرکت‌های معتبر بین‌المللی مانند Soil Scout فنلاند قابلیت ارائه مشاوره در زمینه اینترنت اشیا در خصوص کشاورزی و مدیریت هوشمند آب را دارد.