خرید، طراحی، نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم دوربین های نظارت تصویری پروژه احداث آب شیرین کن بندرعباس

در نزدیکی خلیج همیشه فارس و در استان زیبای هرمزگان، پروژه آب‌شیرین‌کن یکصد هزارمترمکعبی بندرعباس واقع شده است و طی قراردادهایی با موضوعات خرید سیستم دوربین های نظارت تصویری پروژه احداث آب شیرین کن بندرعباس و طراحی، نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم دوربین های نظارت تصویری پروژه احداث آب شیرین کن بندرعباس، مابین شرکت مهندسی توسعه ارتباطات نوین آویژه و شرکت مدیریت تانا انرژی جاری گشت. حاصل این قراردادها استفاده از دوربین های بالت و اسپیددام برند معتبر Avigilon جهت پایش و رکورد بر خط تصاویر است.

کارفرما: مدیریت تانا انرژی

وضعیت: خاتمه یافته

  • خرید، طراحی، نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم دوربین های نظارت تصویری پروژه احداث آب شیرین کن بندرعباس