زمینه های فعالیت شرکت آویژه دامنه وسیعی از خدمات و محصولات در زمینه های کنترل و مدیریت پروژه های اجرایی، مشاوره و نظارت بر طراحی، پیاده سازی و اجرای پروژه های کلان، خدمات IT، بازرگانی، توسعه و تجاری سازی سرویسهای دیجیتال، تأمین و تجمیع محتوا، و توسعه و نوآوری بازیها و اپلیکیشن های تعاملی می باشد.