• نام پروژه:

    پروژه بهینه ‌سازی بستر فیبر نوری ایستگاه ‌های راه‌آهن گرمسار به فیروزکوه

  • کارفرما:

    شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

  • زمان انجام پروژه:

    1396