• کارفرما:

    شرکت همراه اول

  • نمونه پروژه ها:

    تولید و توسعه اپلیکیشن های پیازچه، اجاق، سقف آبی، پرده نقره ای، کافه دانایی، کارتونز، آونگ

  • مدت همکاری:

    از 1396 تاکنون

خدمات ارزش افزوده در اپراتور همراه اول