• کارفرما:

    شرکت ایرانسل

  • نمونه پروژه ها:

    تولید و توسعه اپلیکیشن های خرس آبی، قصه خوان، نمارنگ، کافه مستند، فیلموزبان، کافه نشاط، شاپرک

  • مدت همکاری:

    از 1396 تاکنون

Value added services for MTN Irancell