• نام پروژه:

  سیستم نظارت تصویری تحت شبکه IP نیروگاه BOO عسلویه

 • کارفرما:

  شرکت تعمیراتی و بهره برداری مپنا

 • زمان انجام پروژه:

  در دست اجرا

 • توضیحات:

  طراحی، تامین، نصب، اجرا و راه اندازی ، آموزش و خدمات پشتیبانی سیستم نظارت تصویری CCTV تحت شبکه IP

 • سیستم نظارت تصویری تحت شبکه IP نیروگاه BOO عسلویه