• نام پروژه:

  سیستم نظارت تصویری تحت شبکه مجموعه آب ‌شیرین‌کن یک‌ صد هزار مترمکعبی بندرعباس

 • کارفرما:

  شرکت تانا انرژی – کنسرسیوم شایا 

 • زمان انجام پروژه

  1397 تا 1398

 • توضیحات:

  150 ست دوربین صنعتی