• نام پروژه:

    سیستم نظارت تصویری تحت شبکه، سیستم پیجینگ و مخابرات مجموعه تصفیه‌خانه آب گیلان (رشت)

  • کارفرما:

    شرکت گیلاناب

  • زمان انجام پروژه:

    1398

  • سیستم نظارت تصویری تحت شبکه ، سیستم پیجینگ و مخابرات مجموعه تصفیه خانه آب گیلان (رشت)